Ramazan-ı Şerifin en güzel adetlerinden “Mukabele”

Mukabele nedir?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur’an’ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur’an’dan takip etmesine “mukabele” denir.

Mukabele nasıl ortaya çıkmıştır?

Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.

Kur’an’ın Ramazan’da nazil olması (el-Bakara, 2/185), Kur’an okumanın özellikle Ramazan’da kat kat mükâfatlandırılacağı müjdesi, müslümanların bu ayda en çok Kur’an’la meşgul olmalarına sebep olmuştur. Bu sebeple “Kur’an ayı” olan Ramazan’da cami ve evlerde “mukabele”ler okunur, hatimler yapılır

Mukabele’de Kur’an-ı Kerim okumanın adabı

1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek

2- Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3- Kıbleye yönelmek.

4- Allah Teala’nın: “Kur’an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” ayeti (Nahl, 98) mucibince Kur’an okumaya başlarken euzü besmele çekmek.

5- Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.

6- Okunan Kur’an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

7- Sesi güzelleştirmek ve Kur’an’ı tane tane okumak.

8- Aceleci davranmamak.

9- Med kaidelerine uymak.

 

(İnternet’ten derlenmiştir)