Mübarek Üç aylar

 

Peygamber Efendimiz (sas) Recep ayına girince, “Allah’ım Recep ve Şâban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua edermiş. Bu örnek dua, müminin salih ameller işleyebilmesi için faziletli vakitlere ulaşmayı dilemesinin müstehap olduğunu gösteriyor.

 Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran,  Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden,  bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Adsız

Üç aylar, mü’minin hayatında dikkat etmesi gereken en önemli manevî mevsimler. Zira bu mevsim, Allah Rasulü’nün (sas) hayatında çok önemliydi. O, Recep ayının girişiyle birlikte ibadet hayatını daha da derinleştirip, ahlakî özelliklerini güzelleştirmekteydi. Bireysel anlamda bu şekilde hareket ederken, etrafındakileri de uyarıp, bu ayları kulluk bilinci içinde geçirmeye özendirirdi. Efendimiz’deki bu manevî hazırlık bizler için de örnek teşkil ediyor. Zira üç aylar, insanî özelliklerin olgunlaşması ve iradenin kontrol altına alınmasında büyük rol oynayabilir. Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade etmek, bir mü’min için büyük fırsat. Ramazan ayında da her türlü kötülükten kendini uzak tutan ve insanî vasıflarının artmasına gayret edenler, Kadir Gecesi’nde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşabilir.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah”ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

            “Allah’ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!” 

 Üç Aylarda Neler Yapılabilir

Üç aylar, her şeyden önce bir nefis muhasebesi yapabileceğimiz aylar. Bu faziletli vakitleri kendimizi yenileme için bir fırsata dönüştürebiliriz.

Recep ayına girmeden basit bir çizelge oluşturulabilir, her gün bir hadis ve dua ezberlenebilir. Hatta her ay olumsuz davranışların değiştirilmesi hedeflenebilir.

Manevî hayatın yenilenmesi için dinî içerikli okumalar yapılabilir.

Peygamber Efendimiz (sas) “Bütün vakitlerde hayrın peşinde olun. Rabb’inizin rahmet rüzgârlarına isabet etmeye (yakalamaya) çalışın; çünkü Allah’ın rahmet rüzgârları eser. İsteyen kullar ona isabet eder. Allah’tan ayıplarınızı örtmesini ve korkularınızdan emin kılmasını isteyin.” tavsiyesinde bulunuyor. Bu tavsiyeden yola çıkarak  bol bol lafzen ve hayalen tevbe istiğfar ederek beğenmediğimiz yönlerimizi böylesine güzel bir atmosferde törpüleyebiliriz.

Peygamber Efendimiz’in okuduğu sabah-akşam duaları, hacet duası ve Cevşen okunabilir.

Pazartesi ve perşembe oruçlarıyla Ramazan ayına hazırlık yapılabilir.

Orucun yanı sıra namaza, namazı cemaatle eda etmeye, özellikle sabah ve yatsı namazları camide kılınmaya çalışılabilir.

Kur’an-ı Kerim öğrenilebilir, bilenler tecvit ve meal üzerinde tefekkür edebilir. Kur’an okumanın yanı sıra mutlaka tesbihata, zikrullaha, içli yakarışlara yönelebilir.

İş arkadaşları, komşular ve akrabalar arasında mukabele grupları oluşturularak Kur’an-ı Kerim hatmi yapılabilir.

Kaza namazları, teheccüt, evvabin, kuşluk ve hacet gibi nafile namazlar kılınabilir. Bunlar alışkanlık haline getirilebilir.

Zekât ve sadaka gibi ibadetlerin özellikle bu aylarda yerine getirilmesiyle bu kutlu zaman dilimleri daha da bereketlendirilebilir. Zekât ve fıtır sadakasının senede bir kez, sadaka kapısının her an açık olduğunu da unutmadan her gün bir sadaka verilebilir. Efendimiz’i (sas) “Mü’min kardeşine tebessüm etmen sadakadır.” buyuruyor.

Yakın çevre, akraba ve arkadaşlar arasındaki küslükler ortadan kaldırılarak bu ilişkiler yeniden gözden geçirilebilir.

Hayır kuruluşlarına yardım yapılabilir. Yakınımızdaki yardıma muhtaç komşularımıza, öğrencilere yardım edilebilir. Çok yardım edemiyorsak bile evimizde pişen yemekten birazı ikram edilebilir.