Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Kronolojik hayatı

569         Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi

569         veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)

571         Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

574         Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575         Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi. More